Skip til hoved indholdet
  Hjem Udvikling Facilitetsudviklingsplanen Baggrund og proces

Baggrund og proces

Gladsaxe Kommune er en stor kommune, hvor der hele tiden er behov for nye anlæg eller renovering og opgradering af eksisterende anlæg.

Det drejer sig om skoler, dagtilbud, plejehjem, botilbud, veje, infrastruktur idrætsfaciliteter med videre. Det koster mange penge, og når der samtidig er et anlægsloft, der er fastsat af Folketinget, kan vi ikke bare bygge det, vi vil, når vi vil – heller ikke selv om vi har pengene.

Indenfor Fritids- og Idrætsområdet er der mange ønsker til anlæg og opgraderinger af eksisterende anlæg, hvilket politikerne har fokus på. Med Facilitetsudviklingsplanen kører en proces, der samler idrætsaktører i kommunen og politikere i et åbent forum, der styrker politikernes indblik i eksisterende behov, trends og tendenser.  

I 2015 udarbejdede Idrættens Analyseinstitut en analyse af, hvordan Gladsaxe Kommunes idræts- og bevægelsesfaciliteter kan tilgodese såvel unges som ældres ønsker til en aktiv livsstil.

Læs analysens hovedpunkter her. 

Med udgangspunkt i facilitetsanalysen godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget en udviklingsplan for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe, der bygger på fem fælles principper:

 • Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxestrategien
 • Vi bruger det, vi allerede har - og bruger det optimalt
 • Vi sikrer, at det aktive liv bliver understøttet af gode faciliteter
 • Vi bidrager til et levende og aktivt byliv og rekreative udfoldelsesmuligheder
 • Vi vægter kvalitet og bæredygtighed

Som følge af dette fastlagde Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget processen for, hvordan udviklingsplanens intentioner og anbefalinger til anlæg og renoveringer kan udmøntes med respekt for det idrætsliv, som skal være aktivt fem, ti og 20 år ude i fremtiden. 

Model for proces

Processen for Facilitetsudviklingsplanen afholdes hvert andet år. 

Fællesmødet

Fællesmødet er det første møde i processen og skal være med til at give politikerne et overblik over, hvilke ønsker og ideer, der er til idrætsfaciliteter i kommunen.
Ved mødet kan forslagsstillere (for eksempel repræsentanter fra idrætsforeninger eller andre initiativtagere) præsentere deres ønsker for politikere fra Fritids- og
Idrætsudvalget, idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe og Børne- og Kulturforvaltningen.

Forud for mødet skal ønsker indsendes til forvaltningen. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for den senere behandling af indkomne ønsker, er der udarbejdet en vejledning til en god projektbeskrivelse.

Åbn vejledning til en god projektbeskrivelse.

Planlægningsgruppen

Planlægningsgruppen består af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, formanden for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, formanden for brugerbestyrelsen for
Idrætsanlæggene i Gladsaxe samt Idrætschefen og repræsentanter fra Børne- og
Kulturforvaltningen.

I denne fase arbejder Planlægningsgruppen med alle projektforslag i to spor og tre kategorier.

Kategorier

 • Små projektforslag (op til to en halv millioner kroner)
 • Mellemstore projektforslag (mellem to en halv og femten millioner kroner)
 • Store projektforslag (over femten millioner kroner)

Spor

 • Spor 1: Projektforslag fra foreningsidrætten.
 • Spor 2: Øvrige ønsker på idrætsområdet (fx kommercielle, selvorganiserede og kommunale)

Alle projektforslag uanset spor og størrelse analyseres og kvalificeres ud fra nogle politisk vedtagene kriterier, og store projektforslag samt eventuelle andre udvalgte projekter vil blive omfattet af en mere dybdegående kvalificering. Åbn kriterierne

Den dybdegående kvalificering er i 2022 en ny besluttet tilføjelse til processen, og udarbejdelse af kriterier og principper for kvalificeringen følger og vil foregå i samarbejde med Planlægningsgruppen. 

Særligt for spor 1

Planlægningsgruppens analyser af små og mellemstore projektforslag vedr. foreningsidrætten bliver samlet og prioriteret ved Dialogforum. Læs mere om dette og se analyser fra tidligere fremsatte projektforslag under Registrerede anlægsønsker og Prioriteringer fra Dialogforum.

Ved Dialogforum deltager Fritids- og Idrætsudvalget, idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Særligt for spor 2

Ønsker i dette spor bliver analyseret og kvalificeret, men bliver ikke prioriteret ligesom i spor 1. 

Hvad kan man forvente af denne proces?

Processen giver alle mulighed for at blive hørt, og det endelige materiale fra spor 1 og 2 samles og forelægges Fritids- og Idrætsudvalget. Materialet giver udvalget et samlet overblik over alle anlægsønsker for det pågældende år og udgør således det politiske grundlag for efterfølgende beslutninger, udmøntning og realisering - for eksempel i forbindelse med budgetforhandling og udmøntning af den årlige pulje, Puljen til ændrede brugerbehov.

I materialet vil indgå

 1. Prioriterede og kvalificerede ønsker fra spor 1
 2. Øvrige ønsker fra spor 2
 3. Evt. potentielle synergier og muligheder beskrives

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00