Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling Facilitetsudviklingsplanen Vejledning til en god projektbeskrivelse

Vejledning til en god projektbeskrivelse

Som en hjælp til at kvalificere indkomne anlægsønsker, er der udarbejdet en guide med spørgsmål.

Anlægsønsker vil blive analyseret ud fra en række politisk vedtagene kriterier, og guiden er en hjælp til at sikre, at man har gjort sig overvejelser om så mange af kriterierne som muligt. Åbn kriterierne

Vi anbefaler, at man læser guiden igennem i forbindelse med formuleringen af en ansøgning, da man på den måde skaber de bedste forudsætninger for Planlægningsgruppens arbejde senere hen. Læs mere om processen under Baggrund og proces.

Det er ikke et krav, at alle spørgsmål er besvaret, og der kan sagtens være anlægsønsker, hvor noget er mere relevant end andet. Men ved at benytte guiden og besvare spørgsmålene efter bedste evne har Planlægningsgruppen det bedste grundlag at arbejde videre på, og man er som afsender mere forberedt på, hvad der potentielt kan blive spurgt ind til senere hen. 

Læs spørgeguiden.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00