Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling Facilitetsudviklingsplanen Prioriteringer fra Dialogforum

Prioriteringer fra Dialogforum

Resultatet af Dialogforum er en prioritering af små og mellemstore anlægsønsker fra spor 1, der ikke allerede er i proces.

Læs mere om processen under Baggrund og proces.

Tidligere (op til og med 2021) indgik alle projekter registreret i processen uanset størrelse og spor i prioriteringerne, hvilket kommer til udtryk i prioriteringstragtene fra disse år.    

Du kan se status på alle registrerede anlægsønsker på Registrerede anlægsønsker.

Prioriteringerne udtrykkes i tragte. Des tættere et anlægsønske er på tragtens udmunding, des højere er ønsket prioriteret.

Bemærk at et ønskes placering i en tragt ikke er låst, men kan variere fra år til år, afhængigt af eksempelvis hvilke andre ønsker der behandles, samtidens tendenser med videre.  

Der blev afholdt Dialogforum den 9. juni 2022.

Ved mødet deltog Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget og brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene.

Deltagerne blev inddelt i grupper, der hver især skulle prioritere de fremsatte ønsker i to kategorier - små (op til to og en halv millioner kroner) og mellemstore (mellem to og en halv og femten millioner kroner) anlægsønsker. Større projektforslag prioriteres ikke længere ved Dialogforum. Grupperne skulle efterfølgende blive enige om den samlede prioritering.

Projektforslag, der er placeret uden for tragtene nederst i højre hjørne blev vurderet ikke at give mening at prioritere på daværende tidspunkt, da der eksempelvis var ting omkring projektet, der krævede yderligere afklaring, eller at et projekt bør sammentænkes med fremtidige kendte renoverings- eller vedligeholdelsesopgaver. 

De to følgende tragte er den visuelle konklusion på Dialogforum.

Små projekter der er prioriteret af Dialogforum

Mellemstore projekter der er prioriteret af Dialogforum

Der blev afholdt Dialogforum den 31. august 2021.

Ved mødet deltog Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget og brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene.

Deltagerne blev inddelt i grupper, der hver især skulle prioritere de fremsatte ønsker i de tre kategorier - små, mellemstore og store anlægsønsker.

Mødet blev imidlertid i høj grad også en debat om de eksisterende rammer og præmisser for at foretage prioriteringerne i de tre tragte.

Først og fremmest var der fra foreningsidrættens repræsentanter i Dialogforum en efterspørgsel på en overordnet idræts- og bevægelsesstrategi for, i hvilken retning udviklingen af idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune skal bevæge sig og et ønske om en mere klar ramme og præmis for prioritering af de indkomne facilitetsønsker.

Prioriteringen, der blev foretaget i tre tragte, var derfor i lige så høj grad et udtryk for ovenstående debat om rammer og præmisser, som et udtryk for en egentlig prioritering af de indkomne projektforslag.

Dette viser sig især gældende for de store projektforslag og til dels de mellemstore, som ikke giver et retvisende billede af en egentlig fælles prioritering af de forskellige projektforslag. Prioriteringen fra de små projekter var derimod mere klar, og prioriteringstragten for små ønsker er derfor et udtryk for en fælles prioritering.

De tre følgende tragte er den visuelle konklusion på Dialogforum.

Store projekter der er prioriteret af Dialogforum

Mellemstore projekter der er prioriteret af Dialogforum

Små projekter der er prioriteret af Dialogforum

 

Som konsekvens af Covid-19 blev årets Fællesmøde og Dialogforum afholdt på én og samme dag - onsdag den 19. august 2020.

Det blev grundet omstændighederne besluttet, at kun nye forslag blev præsenteret mundtligt til det indledende Fællesmøde.

Prioriteringerne ved det efterfølgende Dialogforum blev dermed gjort på baggrund af indsendt materiale og mundtlige præsentationer for nye ønsker, materiale fra tidligere ønsker og Planlægningsgruppens analyser af alle ønskerne.

Ved Dialogforum 2020 deltog Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget.

Deltagerne blev inddelt i grupper, der hver især kom frem til prioriteringer af ønskerne i tre kategorier - små, mellemstore og store anlægsønsker. 
Der var relativt bred enighed mellem grupperne for de små og mellemstore projekter, men der var større adspredelse, hvad angik de store projekter.

Planlægningsgruppen fik derfor som opgave at lave en samlet konklusion, og den blev som følger. Og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tog prioriteringen til efterretning den 5. januar 2021.

Store projekter der er prioriteret af Dialogforum

 

Små projekter der er prioriteret af Dialogforum

Mellemstore projekter der er prioriteret af Dialogforum

Der blev afholdt Dialogforum den 8. maj 2019.

Ved mødet deltog Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, idrætsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget og brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene.

Deltagerne var delt i tre grupper, og hver gruppe placerede anlægsønskerne i tre tragte - henholdsvis store, mellemstore og små projekter.

Herunder er resultatet af den fælles opsamling.
Rangeringen går fra venstre mod højre, hvor anlægsønsker helt til højre er prioriteret højest.

Store projekter der er prioriteret af Dialogforum

Mellemstore projekter der er prioriteret af Dialogforum

Små projekter der er prioriteret af Dialogforum

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00