Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling Facilitetsudviklingsplanen Procesplan 2024

Procesplan 2024

Af nedenstående fremgår væsentlige datoer at forholde sig til for den kommende proces med facilitetsudviklingsplanen, samt uddybende informationer om det kommende forløb.

Datoer

  • Den 15. september 2024: Frist for indsendelse af ønsker
  • Den 19. september 2024: Fællesmøde klokken 18.00 til 20.30
  • Den 12. december 2024: Dialogforum

Alle, der har indsendt ønsker, vil få muligheden for at præsentere det ved Fællesmødet (det gælder også afsendere af ikke-indfriede ønsker fra tidligere år). Der er som sådan ingen krav til præsentationen, andet end at der i udgangspunktet afsættes nogle få minutter til præsentationen af et ønske. Skarpt og præcist er derfor et nøgleord, og du/I skal være beredt på at kunne besvare eventuelle uddybende spørgsmål.

Fællesmødet er et åbent forum, og du er derfor også velkommen til at deltage ved mødet, selv hvis du kun er med på en lytter. Tilmelding sker via samme mail som, der sendes ønsker til (se nedenstående). 

Indsendelse af ønsker

Du kan sende ønsker til idraet@gladsaxe.dk, som skal indeholde en klar beskrivelse af ønsket og eventuelt en præsentation, der kan bruges til Fællesmødet. Beskrivelsen og præsentationen kan være samme dokument eller to separate afhængigt af, hvad du selv vurderer giver bedst mening.

For at give Planlægningsgruppen de bedst mulige betingelser, når gruppen senere skal behandle ønskerne, anbefaler vi, at du læser vejledning til en god projektbeskrivelse i forbindelse med formuleringen af et ønske.

Hvad kan man søge til?

Der kan søges til udvikling, renovering og optimering af nye eller eksisterende faciliteter. Der kan altså ikke søges til personaleudgifter, udstyr og lignende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde besvaret på hjemmesiden, er du velkommen til at henvende dig via idraet@gladsaxe.dk.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00