Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling Facilitetsudviklingsplanen Puljen til ændrede brugerbehov

Puljen til ændrede brugerbehov

Byrådet oprettede fra 2020 Puljen til ændrede brugerbehov, som skal imødekomme ændrede brugerbehov for hele Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Når puljen skal udmøntes udføres derfor en proces, hvor relevante ønsker og behov fra hele udvalgets område samles og prioriteres. 

Nedenstående fremgår puljens udmøntning. 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 3. januar 2023 en prioriteringsrækkefølge af ønsker på området.

Der er taget udgangspunkt i de små og mellemstore projekter fra Facilitetsudviklingsplanen (Registrerede anlægsønsker) og andre kendte ønsker og behov på Fritids- og Idrætsudvalgets område. 

Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en konkretisering, kvalificering og prissætning af ønskerne i den rækkefølge, de er prioriteret. Der er således ikke sikkerhed for, at alle ønsker på listen vil kunne imødekommes inden for det beløb, der er til rådighed i 2023. Prioriterede ønsker, der ikke kan realiseres inden for puljens økonomiske rammer 2023, vil på lige for med alle andre ønsker kunne indgå i kommende års prioriteringer af puljen.

1. Gladsaxe Basketball Klub

Hæve-sænkbare basketkurve på Grønnemose Skole

Afsat beløb: 140.000 kroner

2. Lyngby-Gladsaxe Volley

Adskillelse af baner med net i Buddingehallen

Afsat beløb: 40.000 kroner

3. Lyngby-Gladsaxe Volley

Klubhus på Buddinge Skole - Del 1

Afsat beløb: 750.000 kroner

4. De Grønne Pigespejdere

Etablering af udeområde ved foreningens hus

Afsat beløb: 50.000 kroner

5. FDF Buddinge, FDF Bagsværd-Stengården og FDF Mørkhøj

Udskiftning af bådebro

Afsat beløb: 90.000 kroner

6. Lyngby-Gladsaxe Volley

Loftslys i Buddingehallen - undersøgelse af behov

Afventer undersøgelse af behov og prisestimat, hvorefter det vurderes om projektet kan realiseres indenfor puljens økonomiske ramme.

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 1. februar 2022 en prioriteringsrækkefølge af ønsker på området.

Der er taget udgangspunkt i de små og mellemstore projekter fra Facilitetsudviklingsplanen (Registrerede anlægsønsker) og andre kendte ønsker og behov på Fritids- og Idrætsudvalgets område. 

Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en konkretisering, kvalificering og prissætning af ønskerne i den rækkefølge, de er prioriteret. Der er således ikke sikkerhed for, at alle ønsker på listen vil kunne imødekommes inden for det beløb, der er til rådighed i 2022. Ønsker, der ikke kan rummes i 2022, vil på lige for med alle andre ønsker kunne indgå i kommende års prioriteringer af puljen.

1. Gladsaxe Basketball Klub

Streetbasket ved Hal 2 (to streetbaner og opholdsfaciliteter)

Afsat beløb: 1.037.600 kroner

2. KFUM-Søborg

Bålhytte på Frødings Alle 8

Afsat beløb: 100.000 kroner

3. Tennis i Gladsaxe (TIG)

RED+ tennisbaner (en bane på Gladsaxe Idrætscenter og to baner inkl. belysning på Bagsværd Stadion)

Afsat beløb: 1.100.000 kroner

4. Akademisk Boldklub

Renovering af omklædning i østfløjen

Afsat beløb: 600.000 kroner

5. AB Tennis

LED-belysning til to tennisbaner

Afsat beløb: 212.000 kroner

6. DDS-Gyngespejderne

Bålhytter, flagstang og andet udstyr ved Blågård

Afsat beløb: 196.000 kroner

Opjustering af puljen

Med baggrund i en opjustering af puljen fra budget 2022-2023 blev Puljen til ændrede brugerbehov 2022 tilført 2.000.000 kroner. Den 6. september 2022 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget en udmøntning af denne opjustering. Midlerne blev tilført i forvejen besluttede projekter, der af forskellige årsager havde behov for en merbevilling for at kunne realiseres (herunder en voldsom prisudvikling på markedet).

De 2.000.000 kroner blev fordelt som følger. 

Udvidelse af vægttræningslokalet på Bagsværd Stadion

Afsat beløb: 1.100.000 kroner

Padelbaner på Gladsaxe Idrætsanlæg

Afsat beløb: 325.000 kroner

Tre Red+ tennisbaner

Afsat beløb: 570.000 kroner

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede den 5. januar en prioriteret liste over de anlægsønsker, som i 2021 skal undersøges nærmere. Der er taget udgangspunkt i de små og mellemstore projekter kendt fra processen jævnfør Facilitetsudvikling på idrætsområdet og andre kendte ønsker og behov på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. 

Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter en konkretisering, kvalificering og prissætning af ønskerne i den rækkefølge, de er prioriteret. Der er således ikke sikkerhed for, at alle ønsker på listen vil kunne imødekommes inden for det beløb, der er til rådighed i 2021.

Uden for denne pulje er der på budgettet afsat 1.000.000 kroner til at opføre et antal padelbaner. 

1. Pitstop Skovbrynet Station

Gladsaxe Kommune ønsker opført et "Pitstop" ved det slagsportscenter ved Skovdiget Station, som AB arbejder på opførelse af.

Afsat beløb: 1.000.000 kroner

2. Lokaler på Grønnegården

Øget brug af lokaler på Grønnegården ved opsætning af låsesystem på Gladsaxe Gardens lokaler, så andre brugere (aftenskoler og musikforeninger) kan benytte dem.

Afsat beløb: 150.000 kroner

3. Fællesdepot på Grønnegården

Fællesdepot til opbevaring af telte og andet udstyr for spejdere og FDF ønskes indrettet i tidligere hestestald på Grønnegården.

Afsat beløb: 150.000 kroner

4. Udearealer ved Gyngemosehallen

Udearealer ved Gyngemosehallen ønskes indrettet til bevægelsesområde. GIF Gymnastik har gennem fonde fået 500.000 kroner til projektet.

Afsat beløb: 800.000 kroner

5. Opgradering af faciliteter, Grønnemose Skole

Opgradering af eksisterende træningsfacilitet for Gladsaxe Taekwondo Klub på Grønnemose Skole med blandt andet afskærmning i baderum og udvidelse af klubrum.

Afsat beløb: 300.000 kroner

6. Renovering af forbindelsesgang

Forbindelsesgang mellem idrætshal 1 og 2 ønskes renoveret.

Afsat beløb: 100.000 kroner

7. Undersøgelse klubfacilitet Buddinge Skole

Lyngby-Gladsaxe Volleyball ønsker en tilbygning med klubfaciliteter i tilknytning til Buddinge Skole. Forvaltningen ønsker forud for dette at undersøge om etablering af en klubfacilitet i eksisterende rammer kan realiseres.

Afsat beløb: 200.000 kroner

8. Bålhytte, Frødings Alle

KFUM, Søborg Gruppe ønsker opført en bålhytte i forbindelse med gruppens aktiviteter på Frødings Alle.

Afsat beløb: 100.000 kroner

 

I budgetaftalen for Gladsaxe Kommunes budget for 2020-2023 afsatte byrådet for 2020 en pulje til ændrede brugerbehov på i alt 4.976.952 kr. 

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 2. juni 2020 blev der bevilget følgende.

Udvidelse af kunstgræsarealet på Bagsværd Stadion (indgår i udskiftning af kunstgræs i 2021)

Afsat beløb: 1.100.000 kroner

Udvidelse af vægttræningssale på Bagsværd Stadion

Afsat beløb: 2.000.000 kroner

Renovering af omklædningsfaciliteter i østfløjen i AB-Hallen på Skovdiget

Afsat beløb: 1.300.000 kroner

Lovliggørelse af isolering og etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding i bådopbevaringshallen og robassinet ved Bagsværd Roklub

Afsat beløb: 400.000 kroner

Anskaffelse af movervogn og lift, Telefonfabrikken

Afsat beløb: 125.000 kroner

Synliggørelse af facadeudsmykning, Telefonfabrikken

Afsat beløb: 50.000 kroner

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00