Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling Brugerdemokrati

Brugerdemokrati

På Idrætsanlæggene i Gladsaxe arbejder vi for at brede demokratiet ud, så alle borgere i kommunen får mulighed for indflydelse på beslutninger og prioriteringer på området.

Hvor det er muligt og meningsfuldt, giver vi plads til aktive fora for samtaler. Vi inddrager derfor brugere og borgere på tre niveauer:

Brugerbestyrelsen

Gennem Brugerbestyrelsen inddrager vi brugere i ansvaret for den overordnede strategi, principper for drift og overordnede økonomiske forhold.

Bestyrelsens otte medlemspladser er sammensat ud fra en defineret fordeling:

  • Fire repræsentanter for den organiserede idræt (idrætsforeningerne), som samlet skal repræsentere alle brugerråd (brugere fra alle områderne – de udendørs anlæg, de indendørs anlæg og svømmeanlæggene)
  • To repræsentanter for det selvorganiserede idrætsmiljø (idræt og bevægelse uden for foreningslivets rammer)
  • En repræsentant fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxes bestyrelse
  • En medarbejderrepræsentant for Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Bestyrelsen kan kontaktes via idraet@gladsaxe.dk.

Bestyrelsens medlemmer

Torben Nielsen, Brugerrepræsentant for svømmeanlæggene
Valgperiode: 01.01.2024-31.12.2025 

Jakob Støvring, Brugerrepræsentant for de indendørs anlæg
Valgperiode: 01.01.2023-31.12.2024

Per Sundberg, Brugerrepræsentant for de udendørs anlæg
Valgperiode: 01.01.2023-31.12.2024

Jonas Vibsig Berding, Brugerrepræsentant for svømmeanlæggene
Valgperiode: 01.01.2024-31.12.2025

Christian Kierkegaard, Brugerrepræsentant for de selvorganiserede
Valgperiode: 01.01.2024-31.12.2025

Thomas Krog, Brugerrepræsentant for de selvorganiserede
Valgperiode 01.01.2023-31.12.2024 

Henrik Pank, Medarbejderrepræsentant for Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Jan Kold, Repræsentant fra Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxes bestyrelse

Stedfortrædere

Anne Line Mørck, Stedfortræder for brugerrepræsentant for de udendørs anlæg
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Lis Knudsen, Stedfortræder for brugerrepræsentant for de udendørs anlæg
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Vakant, Stedfortræder for brugerrepræsentant for svømmeanlæggene
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Vakant, Stedfortræder for brugerrepræsentant for enten de udendørs anlæg, de indendørs anlæg eller svømmeanlæggene
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Vakant, Stedfortræder for brugerrepræsentant for de selvorganiserede
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Vakant, Stedfortræder for brugerrepræsentant for de selvorganiserede
Valgperiode 01.01.2024-31.12.2024

Vakant, Stedfortræder for medarbejderrepræsentant for Idrætsanlæggene i Gladsaxe

John Sørensen, Stedfortræder for repræsentant fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxes bestyrelse

Tilforordnede

Holger Kortbek, idrætschef, Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Lars Køhler, stadioninspektør, Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Magnus S. Erck, aktivitetskoordinator, Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Søren Nabe-Nielsen, afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge, Børne- og Kulturforvaltningen

Kasper J. Pedersen, konsulent, Børne- og Kulturforvaltningen

Hvis du er interesseret i at vide mere om præmisserne og rammerne for bestyrelsens virke, kan du læse Styrelsesvedtægt for Brugerbestyrelsen fra den 01.08.2018 her

Brugerbestyrelsens mødedatoer for 2024

  • Den 19. marts 2024
  • Den 3. juni 2024
  • Den 17. september 2024 
  • Den 21. november 2024

Ved næstkommende møde drøftes udspil til nato for Brugerråd og valgmøde for 2024.  Nærmere information følger.

Dagsordener og referater

Se dagsordener, referater og bilag fra brugerbestyrelsesmøder.

Brugerråd

Brugerråd skaber rum for møder mellem foreninger, øvrige brugere, politikere og Idrætsanlæggenes ledelse og ansatte. Derudover er det også rammen for den årlige valghandling til brugerbestyrelsen.

Brugerråd kan omhandle udfordringer på tværs af alle Idrætsanlæggenes områder eller specifikt for enkelte områder, men kan også berøre ideer og udvikling vedrørende idrætsområdets drift og faciliteter.

Brugermøder

Formålet med brugermøderne er at danne en formel ramme for dialog mellem brugere, medarbejdere og den daglige ledelse på Idrætsanlæggene i Gladsaxe.

Der holdes specifikke møder for forskellige områder, og møderne kan omhandle praktiske og driftsmæssige forhold. Derudover danner møderne også grundlag for at få italesat ideer til forbedringer og udvikling af både de specifikke områder og øvrige anlæg på idrætsområdet.

Al relevant viden samles til brug for brugerrådene og brugerbestyrelsen.

Læs Styrelsesvedtægterne for brugerinddragelse på Idrætsanlæggene i Gladsaxe fra den 1. august 2018.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00