Skip til hoved indholdet
    Hjem Idrætsanlæg IS Danmarks Rostadion Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Her kan du læse dagsordner og referater fra bestyrelsesmøder på I/S Danmarks Rostadion.

Bestyrelsesmøde den 28. april 2022

Referat den 28. april 2022

Bilag 1 - Budget 2023

Årsregnskab 2021

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2023

Referat den 20. juni 2023

Regnskab 2022

IS Rostadion Revisionsprotokollat 2022

IS Rostadion Ledelsespåtegning

Bilag 2 - Budget 2024

Bilag 3 - Politisk sag, Fritids- og Idrætsudvalget, Gladsaxe Kommune 30.05.2023, Fremtidig ejerstruktur for Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Find sagen i dagsordener og referater fra politiske udvalg.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe

Gladsaxevej 200E
2860 Søborg

Telefon: 39 57 62 03
idraet@gladsaxe.dk

Telefon- og kontortid

Mandag-fredag kl. 09.00-14.00